Per a les famílies interessades, s’informa que el termini de presentació de sol•licituds és del 7 al 22 d’aquest mes de juny.
Més informació i procediments: