acollida

Benvolgudes famílies:

Per confirmar l’assistència del vostre fill/a al servei d’acollida especial que tindrà lloc el dia 22 de Desembre de 2015 (l’horari del qual serà de 15:30h a 16:30h), us heu de dirigir a la secretaria Ampa i confirmar-lo mitjançant l’entrega del resguard que s’adjunta a continuació i fent efectiu l’import pertinent a l’Ester (secretària de l’AMPA)

NOM: COGNOMS:
CURS: PREU: 2.5 EUROS